-


آشنايي با اينشتين در 3 دقيقه

3minute einstein


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789649752044

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :160

سال انتشار: 1393

قيمت :90000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :90000 ريال
کد کتاب:130310    محل کتاب:
موجود نیست