-


1698- پول، ارز و بانكداري


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789643877361

نوبت چاپ 9 -

تعداد صفحات :358

سال انتشار: 1399

قيمت :440000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :440000 ريال
کد کتاب:130231    محل کتاب:-B42/2-F17/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید