-


1369- آمار و احتمال پيشرفته در زيست شناسي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643873752

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :318

سال انتشار: 1391

قيمت :190000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :190000 ريال
کد کتاب:130229    محل کتاب:
موجود نیست