-


1828- رياضيات پايه و مقدمات آمار (2)


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643878702

نوبت چاپ 11 -

تعداد صفحات :225

سال انتشار: 1398

قيمت :450000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :450000 ريال
کد کتاب:130227    محل کتاب:-B43/4-F17/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید