-


1668- مدارهاي الكتريكي (2)


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789643877163

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :264

سال انتشار: 1393

قيمت :69000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :69000 ريال
کد کتاب:130129    محل کتاب:-B43/2-F17/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید