-


سوال‌4 گزينه‌اي با پاسخ تشريحي در مفاهيم بينادي پايگاه داده‌ها


پدیدآور (ها): ناشر : شابک :

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :674

سال انتشار: 1393

قيمت :200000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :200000 ريال
کد کتاب:129909    محل کتاب:-B49/6-F7/2
موجود نیست