-


1042-درآمدي بر روانشناسي دين

Introduction to social psychology of religion


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789647788588

نوبت چاپ 14 -

تعداد صفحات :207

سال انتشار: 1400

قيمت :460000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :460000 ريال
کد کتاب:129783    محل کتاب:-F52/7
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید