-


آمادگي جسماني و بدنسازي براي دختران

Fitness training for girls: a teen girl's guide to resistance training, cardiovascular conditioning


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786006904047

نوبت چاپ 5 -

تعداد صفحات :146

سال انتشار: 1398

قيمت :890000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :890000 ريال
کد کتاب:129723    محل کتاب:-F25/3-------B26/6
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید