-


1193- مباني برنامه‌ريزي صنعت گردشگري

Rahim heydari chianen. principles of tourism industry: planning


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789645302724

نوبت چاپ 6 -

تعداد صفحات :284

سال انتشار: 1396

قيمت :140000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :140000 ريال
کد کتاب:128742    محل کتاب:-F46/3-F46/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید