-


1813- محاسبات آماري با كامپيوتر


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643878559

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :242

سال انتشار: 1392

قيمت :150000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :150000 ريال
کد کتاب:128694    محل کتاب:-B42/3-F17/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید