-


1029-آمار و احتمالات


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643870430

نوبت چاپ 7 -

تعداد صفحات :360

سال انتشار: 1391

قيمت :56000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :56000 ريال
کد کتاب:128488    محل کتاب:
موجود نیست