-


1230- مفاهيم و روشهاي آماري


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643872564

نوبت چاپ 5 -

تعداد صفحات :220

سال انتشار: 1390

قيمت :135000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :135000 ريال
کد کتاب:128486    محل کتاب:-B39/1-F18/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید