-


1710- مباني ماتريس‌ها و جبرخطي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643877521

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :512

سال انتشار: 1398

قيمت :530000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :530000 ريال
کد کتاب:128485    محل کتاب:-B42/2-F17/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید