-


1093- زبان پيراهن: طراحي لباس مردانه

Language of shirt (designing masculine clothing)


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789645301628

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :116

سال انتشار: 1396

قيمت :180000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :180000 ريال
کد کتاب:128188    محل کتاب:-F46/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید