-


1151- حقوق حريم خصوصي

Privacy law


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789645302281

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :350

سال انتشار: 1391

قيمت :560000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :560000 ريال
کد کتاب:128187    محل کتاب:-B8/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید