-


1581-اقتصاد سياسي بين‌الملل جهان‌بينيهاي متعارض

International political economy contrasting world views


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789645307446

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :368

سال انتشار: 1391

قيمت :250000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :250000 ريال
کد کتاب:128022    محل کتاب:
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید