-


1352- ترجمه پيشرفته (1)

Translating advanced English text (1)


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643873714

نوبت چاپ 11 -

تعداد صفحات :184

سال انتشار: 1398

قيمت :220000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :220000 ريال
کد کتاب:126959    محل کتاب:-B39/3-F18/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید