-


1510- آناليز رياضي (3) (رشته رياضي)


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643875435

نوبت چاپ 2 -

تعداد صفحات :228

سال انتشار: 1392

قيمت :130000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :130000 ريال
کد کتاب:127256    محل کتاب:-F18/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید