-


1044- اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643870584

نوبت چاپ 13 -

تعداد صفحات :293

سال انتشار: 1400

قيمت :500000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :500000 ريال
کد کتاب:127204    محل کتاب:-F18/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید