-


1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789643875268

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :261

سال انتشار: 1392

قيمت :68000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :68000 ريال
کد کتاب:126993    محل کتاب:-B39/5-F18/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید