-


كتاب مرجع بيولوژي كمپبل: ژنتيك (3)

Campbell biology


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786229457436

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :546

سال انتشار: 1401

قيمت :1600000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1600000 ريال
کد کتاب:126919    محل کتاب:B53/4 , F22/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید