-


1785- حقوق بين‌الملل خصوصي (1)


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789643878283

نوبت چاپ 10 -

تعداد صفحات :212

سال انتشار: 1399

قيمت :310000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :310000 ريال
کد کتاب:126754    محل کتاب:-B10/1-F17/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید