-


مقررات ملي ساختمان: مبحث اول: تعاريف


پدیدآور (ها) :
ناشر : شابک : 9786003010024

نوبت چاپ 5 -

تعداد صفحات :56

سال انتشار: 1396

قيمت :800000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :800000 ريال
کد کتاب:126516    محل کتاب:-F59/3
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید