-


محوطه‏سازي‏(عمران‏)-مبيني‏زاد


پدیدآور (ها): ناشر : شابک :

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :120

سال انتشار: 1384

قيمت :15000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :15000 ريال
کد کتاب:104011    محل کتاب:B57/7
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید