-

بانك اطلاعات علمي - كاربردي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789644540608

نوبت چاپ 17 - جلد 1 - وزيري (شوميز) -

تعداد صفحات :315

سال انتشار: 1395

قيمت :170000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :170000 ريال
کد کتاب:112823    محل کتاب:49-349
موجود نیست