-


1463- زمين در فضا


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789643874742

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :214

سال انتشار: 1391

قيمت :230000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :230000 ريال
کد کتاب:124430    محل کتاب:-B40/5-F18/2
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید