-


آي‍ي‍ن‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ق‍رارداده‍ا ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ق‍رارداده‍ا و ش‍راي‍ط ع‍م‍وم‍ي‌ پ‍ي‍م‍ان‌


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789649110461

نوبت چاپ 16 -

تعداد صفحات :192

سال انتشار: 1397

قيمت :650000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :650000 ريال
کد کتاب:102440    محل کتاب:-B14/3---------F5/7-
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید