-

قانون مدني در نظم حقوقي كنوني


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786222120726

نوبت چاپ 62 -

تعداد صفحات :912

سال انتشار: 1401

قيمت :2200000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :2200000 ريال
کد کتاب:100145    محل کتاب:-B13/5------------F6/8
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید