-

هيدروليك كانالهاي باز

Open-channel hydraulics


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9789646582194

نوبت چاپ 39 - وزيري (شوميز) -

تعداد صفحات :616

سال انتشار: 1397

قيمت :550000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :550000 ريال
کد کتاب:111371    محل کتاب:-B58/6-F14/6
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید