-

آناتومي جامعه: مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي كاربردي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789645735973

نوبت چاپ 12 - وزيري (گالينگور) -

تعداد صفحات :582

سال انتشار: 1399

قيمت :1500000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1500000 ريال
کد کتاب:115227    محل کتاب:-B32/4
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

توضیحات درباره کتاب


كتاب حاضر، شامل اصول و مباني جامعه‌شناسي است كه در فصل نخست آن چارچوب نگرش جامعه‌شناسي و تعريف آن آمده است .فصل دوم به مقوله((نياز و نقش آن در جامعه)) و ((رفتار اجتماعي)) و فصول بعدي به ترتيب به اين مباحث اختصاص دارد :((روابط اجتماعي))، ((غريزه))، ((گروه‌هاي اجتماعي))، ((هنجارهاي اجتماعي))، ((ارزش‌هاي اجتماعي))، ((فرهنگ))، ((اجتماعي شدن يا جامعه‌پذيري))، ((موقعيت، نقش و پايگاه اجتماعي))، ((قشربندي و نابرابري اجتماعي، هنجارآوري))، ((يك نمونه از هنجارآوري)) و ((خلاصه و نتيجه‌گيري)) .اين كتاب به صورت آموزشي و مصور، براي دانشجويان رشته‌هاي علوم اجتماعي منتشر شده است .