-

3%

استرس شغلي


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9646394396

نوبت چاپ 5 - وزيري (شوميز) -

تعداد صفحات :286

سال انتشار: 1397

قيمت :350000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :339500 ريال
کد کتاب:120083    محل کتاب:-B22/5-B24/1-F31/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید