-

سازه در معماري


پدیدآور (ها): ناشر : شابک :

نوبت چاپ 15 - وزيري (شوميز) -

تعداد صفحات :377

سال انتشار: 1300

قيمت :380000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :380000 ريال
کد کتاب:115506    محل کتاب:-B52/2-F16/3
موجود نیست