-


3325- علم سطح: مباني كاتاليستي و علم نانو

Surface science: foundations of catalysis and nano science


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789640363621

نوبت چاپ 3 -

تعداد صفحات :366

سال انتشار: 1396

قيمت :250000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :250000 ريال
کد کتاب:151458    محل کتاب:F8/6
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید