-
تعداد يافت شده (۳۳)
صفحه ۱ از ۳
1000 پرسش چهارگزينه‌اي تحليل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشريحي

1000 پرسش چهارگزينه‌اي تحليل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشريحي

ناشر : سيماي دانش

نويسنده: نادر فنايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آزمون كارشناسي ارشد الكترونيك: قابل استفاده دانشجويان مهندسي برق و هسته‌اي

آزمون كارشناسي ارشد الكترونيك: قابل استفاده دانشجويان مهندسي برق و هسته‌اي

ناشر : آشينا

نويسنده: حسن ميراب - نويسنده: سيدجواد سيدفتاحي

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریال


آزمون كارشناسي ارشد ترموديناميك: قابل استفاده دانشجويان مهندسي مكانيك، شيمي و ...

آزمون كارشناسي ارشد ترموديناميك: قابل استفاده دانشجويان مهندسي مكانيك، شيمي و ...

ناشر : آشينا

نويسنده: وحيد صادقي - نويسنده: امير كريمي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

اقتصاد خرد: رشته مديريت

اقتصاد خرد: رشته مديريت

ناشر : پوران پژوهش

نويسنده: احمد موسوي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

انتقال جرم و عمليات واحد

انتقال جرم و عمليات واحد

ناشر : پوران پژوهش

نويسنده: محمد سميع‌پور

قیمت : ۱۲۴۰۰۰۰ ریال


بيومكانيك ورزشي

بيومكانيك ورزشي

ناشر : مدرسان شريف

نويسنده: غلامرضا رستمي

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

حقوق بين‌الملل خصوصي كارشناسي ارشد مجموعه حقوق

حقوق بين‌الملل خصوصي كارشناسي ارشد مجموعه حقوق

ناشر : مهر سبحان

نويسنده: معصومه عليزاده - ويراستار: حامد هوشياران

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

درس و كنكور "ابزار دقيق و كنترل صنعتي": ويژه كارداني به كارشناسي

درس و كنكور "ابزار دقيق و كنترل صنعتي": ويژه كارداني به كارشناسي

ناشر : گسترش علوم پايه

نويسنده: جواد دهقانپور - نويسنده: حسن شادكام انور

قیمت : ۷۸۰۰۰ ریال


ديناميك ماشين

ديناميك ماشين

ناشر : پوران پژوهش

نويسنده: عباس راستگو - نويسنده: مهدي راستگو

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال

زبان تخصصي مديريت: تمرين‌‌هاي درك مطلب (GMAT): بانضمام سوالات زبان سال 83 و كليد آن

زبان تخصصي مديريت: تمرين‌‌هاي درك مطلب (GMAT): بانضمام سوالات زبان سال 83 و كليد آن

ناشر : نگاه‌ دانش

نويسنده: داور ونوس - نويسنده: پگاه شاپوري

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال