-
تعداد يافت شده (۹)
صفحه ۱ از ۱
 تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: مري‌جو هچ - مترجم: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي سازمان‌ها و توانسازماني

جامعه‌شناسي سازمان‌ها و توانسازماني

ناشر : نشر دوران

نويسنده: محمدرسول گلشن

قیمت : ۶۸۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي سازمانها: رويكرد جامعه‌شناختي به سازمان و مديريت

جامعه‌شناسي سازمانها: رويكرد جامعه‌شناختي به سازمان و مديريت

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: آرين قلي‌پور

قیمت : ۵۱۰۰۰۰ ریال


سازمان‌ها و سازماندهي (ديدگاه سيستم‌هاي عقلايي، طبيعي، و باز)

سازمان‌ها و سازماندهي (ديدگاه سيستم‌هاي عقلايي، طبيعي، و باز)

ناشر : مرواريد

نويسنده: دابليو‌ريچارد اسكات - نويسنده: جرالداف ديويس

قیمت : ۱۶۹۰۰۰ ریال

سازمان: ساختار، فرآيند و ره‌آوردها

سازمان: ساختار، فرآيند و ره‌آوردها

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

نويسنده: ريچارد هال - مترجم: علي پارساييان

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

سازمانها: سيستمهاي عقلايي، طبيعي و باز

سازمانها: سيستمهاي عقلايي، طبيعي و باز

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: ريچارد اسكات - مترجم: حسن ميرزايي‌اهرنجاني

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال


مباني فلسفي تئوري سازمان

مباني فلسفي تئوري سازمان

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: حسن ميرزايي‌اهرنجاني

قیمت : ۳۹۰۰۰۰ ریال

نظريه سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري و پست مدرن

نظريه سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري و پست مدرن

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: مري‌جو هچ - نويسنده: آن ال كانليف

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

نظريه‌هاي كلان جامعه‌شناختي و تجزيه و تحليل سازمان

نظريه‌هاي كلان جامعه‌شناختي و تجزيه و تحليل سازمان

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: گيبسن بارل - نويسنده: گارت مورگان

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال