-
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
اشخاص و حمايت‌هاي حقوقي آنان

اشخاص و حمايت‌هاي حقوقي آنان

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: علي‌رضا باريكلو

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

حقوق مدني اشخاص و محجورين

حقوق مدني اشخاص و محجورين

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

نويسنده: سيدحسين صفايي - نويسنده: سيدمرتضي قاسم‌زاده

قیمت : ۱۹۲۰۰۰۰ ریال