-
تعداد يافت شده (۲۷۰)
صفحه ۱ از ۲۲
Simple English poetry

Simple English poetry

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عباس سعيدي‌پور - ويراستار: شهرام دوكوهكي

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال

آئين نگارش و ويرايش 1 (نگارش) (رشته زبان و ادبيات فارسي)

آئين نگارش و ويرايش 1 (نگارش) (رشته زبان و ادبيات فارسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: حسن انوري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آبياري عمومي (رشته اقتصاد كشاورزي)

آبياري عمومي (رشته اقتصاد كشاورزي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: فريد اجلالي - ويراستار: حسين بانژاد

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


آزمايشگاه شيمي عمومي 1 (رشته شيمي)

آزمايشگاه شيمي عمومي 1 (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمود محراب‌زاده - نويسنده: باقر قيافه‌داودي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه ميكروب‌شناسي

آزمايشگاه ميكروب‌شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: پروانه خوشرو - ويراستار: مينا افسري‌نژاد

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

ناشر : ارجمند

نويسنده: حسن حميدپور - نويسنده: زهرا اندوز

قیمت : ۱۹۰۰۰ ریال


آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

ناشر : ارجمند

نويسنده: حسن حميدپور - نويسنده: زهرا اندوز

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریال

آشنايي با ادبيات معاصر ايران (رشته مترجمي زبان انگليسي)

آشنايي با ادبيات معاصر ايران (رشته مترجمي زبان انگليسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: هرمز رحيميان - ويراستار: توفيق هاشم‌پورسبحاني

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

آشنايي با علوم قرآني (رشته زبان و ادبيات فارسي)

آشنايي با علوم قرآني (رشته زبان و ادبيات فارسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: علي‌اصغر حلبي

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال


آشنايي با هنر در تاريخ 1 (رشته هنر)

آشنايي با هنر در تاريخ 1 (رشته هنر)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: غلامعلي حاتم - نويسنده: مهدي حسيني

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

آمار در علوم اجتماعي (رشته علوم اجتماعي)

آمار در علوم اجتماعي (رشته علوم اجتماعي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: كريم منصورفر

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

آمار زيستي (رشته زيست‌شناسي)

آمار زيستي (رشته زيست‌شناسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: بهرام طارمي - نويسنده: بهرام ضيغمي

قیمت : ۵۱۰۰۰۰ ریال