-
تعداد يافت شده (۲۳)
صفحه ۱ از ۲
 تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: مري‌جو هچ - مترجم: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي

اصول سرپرستي

ناشر : يادواره‌ كتاب

نويسنده: داريوش ترهنده - ويراستار: مريم ني‌زن

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


تئوري سازمان: ساختار و طرح سازماني

تئوري سازمان: ساختار و طرح سازماني

ناشر : صفار

نويسنده: استيون رابينز - مترجم: سيدمهدي الواني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

تئوري و طراحي سازمان

تئوري و طراحي سازمان

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

نويسنده: ريچاردال دفت - مترجم: علي پارساييان

قیمت : ۱۰۴۰۰۰۰ ریال

تئوري و طراحي سازمان

تئوري و طراحي سازمان

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

نويسنده: ريچاردال دفت - مترجم: علي پارساييان

قیمت : ۹۶۰۰۰۰ ریال


تئوري‌هاي سازمان

تئوري‌هاي سازمان

ناشر : ترمه

نويسنده: هنري ال. تالسي - مترجم: علي پارساييان

قیمت : ۶۶۰۰۰ ریال

تئوري‌هاي سازمان و مديريت: كليات و مفاهيم

تئوري‌هاي سازمان و مديريت: كليات و مفاهيم

ناشر : اطلاعات

نويسنده: ري گولت - نويسنده: هربرت هيكس

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

تئوري‌هاي سازمان: اسطوره‌ها

تئوري‌هاي سازمان: اسطوره‌ها

ناشر : ترمه

نويسنده: استيون اوت - نويسنده: جي. شفريتز

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


راهنماي جامع تئوري سازمان

راهنماي جامع تئوري سازمان

ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي

نويسنده: جمشيد اصغري - نويسنده: افتخار نوابي‌نژاد

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریال

راهنماي جامع تئوري سازمان

راهنماي جامع تئوري سازمان

ناشر : صفار

نويسنده: جمشيد اصغري - نويسنده: افتخار نوابي‌نژاد

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

رهبر 360 درجه (بدون توجه به جايگاهي كه در سازمان داريد نفوذ خود را گسترش دهيد)

رهبر 360 درجه (بدون توجه به جايگاهي كه در سازمان داريد نفوذ خود را گسترش دهيد)

ناشر : نشر معيار انديشه

نويسنده: جان ماكسول - مترجم: مرتضي ذوالانوار

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال