-
تعداد يافت شده (۱۳۷)
صفحه ۱ از ۱۱
%جرايم عليه طبيعت

%جرايم عليه طبيعت

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: راب وايت - مترجم: پيمان نماميان

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

A LEVEL AND AS LEVEL LAW - بنفش  (مجد)

A LEVEL AND AS LEVEL LAW - بنفش (مجد)

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

An introduction to law

An introduction to law

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: محمدعلي صلح‌چي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


An introduction to law (part one)

An introduction to law (part one)

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: Mohammad Ali Solhchi - نويسنده: Heybatollah Najandimanesh

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

Law made simple

Law made simple

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: David Barker - نويسنده: Colin Padfield

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

آئين استنباط در حقوق اسلامي

آئين استنباط در حقوق اسلامي

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: محمود گودرزي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


آثار قراردادها و تعهدات با تصحيحات

آثار قراردادها و تعهدات با تصحيحات

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: سيدمهدي شهيدي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال

آرمون‌هاي جديد وكالت تشريحي و تحليلي

آرمون‌هاي جديد وكالت تشريحي و تحليلي

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: رضا شكري

قیمت : ۲۵۵۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: رضا شكري

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال


آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: رضا شكري

قیمت : ۴۷۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق عمومي

آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق عمومي

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: محمد وارسته‌بازقلعه

قیمت : ۲۶۰۰۰۰۰ ریال

آموزش جامع قراردادنويسي

آموزش جامع قراردادنويسي

ناشر : مجمع علمي و فرهنگي مجد

نويسنده: احمد متولي - نويسنده: سمانه كافتري

قیمت : ۳۵۰۰۰۰۰ ریال