-
تعداد يافت شده (۶۹۹)
صفحه ۱ از ۵۸
 مجموعه‌ي طبقه‌بندي شده زيست‌شناسي 1 دهم تجربي

مجموعه‌ي طبقه‌بندي شده زيست‌شناسي 1 دهم تجربي

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: محمدتقي محسني

قیمت : ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

10 سال كنكور رياضيات رشته‌ي تجربي: رياضيات 2 - رياضيات 3 - هندسه 1 - رياضي عمومي: شامل سوال‌ها همراه با پاسخ كليدي: 1450 پرسش ...

10 سال كنكور رياضيات رشته‌ي تجربي: رياضيات 2 - رياضيات 3 - هندسه 1 - رياضي عمومي: شامل سوال‌ها همراه با پاسخ كليدي: 1450 پرسش ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: فريدون آرين‌فر - نويسنده: محمد اشتهاردي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

10 سال كنكور رياضيات رشته‌ي رياضي: رياضيات 2، حسابان و حساب ديفرانسيل و انتگرال (جلد اول) شامل سوال‌ها همراه با پاسخ كليدي

10 سال كنكور رياضيات رشته‌ي رياضي: رياضيات 2، حسابان و حساب ديفرانسيل و انتگرال (جلد اول) شامل سوال‌ها همراه با پاسخ كليدي

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: فريدون آرين‌فر - نويسنده: محمد اشتهاردي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


10 سال كنكور فيزيك پايه: شامل مباحث فيزيك (1 و 2 و 3): "شامل سوالات همراه با پاسخ كليدي" كنكورهاي سراسري و آزاد

10 سال كنكور فيزيك پايه: شامل مباحث فيزيك (1 و 2 و 3): "شامل سوالات همراه با پاسخ كليدي" كنكورهاي سراسري و آزاد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي تجربي (1 و 2): همراه با كنكورهاي سراسري و آزاد

10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي تجربي (1 و 2): همراه با كنكورهاي سراسري و آزاد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسداللهي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰۰ ریال

10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2): جلد يكم شامل سوالات با پاسخ كليدي كنكورهاي سراسري و آزاد

10 سال كنكور فيزيك پيش‌دانشگاهي رياضي (1 و 2): جلد يكم شامل سوالات با پاسخ كليدي كنكورهاي سراسري و آزاد

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: خسرو ارغواني‌فرد - نويسنده: اصغر اسدالهي

قیمت : ۱۰۵۰۰۰۰ ریال


1126- 7 كنكور هندسه(‏2و1)

1126- 7 كنكور هندسه(‏2و1)

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: محمودامتيازجو

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریال

1321دوسالانه‏*بينش‏اسلامي‏1و2پيش‏د

1321دوسالانه‏*بينش‏اسلامي‏1و2پيش‏د

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

1417آموزش‏نكته‏هاوروشهافيزيك‏پايه‏

1417آموزش‏نكته‏هاوروشهافيزيك‏پايه‏

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


1464-آبي‏شيمي‏پيش‏*كتاب‏جامع‏*ج‏1

1464-آبي‏شيمي‏پيش‏*كتاب‏جامع‏*ج‏1

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: محمدحسين‏انوشه‏...(وديگران‏)

قیمت : ۳۳۰۰۰ ریال

1465-آبي‏شيمي‏پيش‏*كتاب‏جامع‏*ج‏2

1465-آبي‏شيمي‏پيش‏*كتاب‏جامع‏*ج‏2

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: محمدحسين‏انوشه‏...(وديگران‏)

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریال

176-اموزش‏ هندسه‏تحليلي‏وجبر/كا

176-اموزش‏ هندسه‏تحليلي‏وجبر/كا

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

نويسنده: كاظمي‏

قیمت : ۲۴۰۰۰ ریال