-
تعداد يافت شده (۲۳۰)
صفحه ۱ از ۱۹
 اسطوره‌ي آفرينش بابلي

اسطوره‌ي آفرينش بابلي

ناشر : نشر علم

نويسنده: شروين وكيلي

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال

 پيغمبر دزدان

پيغمبر دزدان

ناشر : نشر علم

نويسنده: محمدابراهيم باستاني‌پاريزي

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

 حكمة الاشراق

حكمة الاشراق

ناشر : نشر علم

نويسنده: شهاب‌الدين سهروردي - مترجم: فتحعلي اكبري

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال


100 روش براي رسيدن به آرامش

100 روش براي رسيدن به آرامش

ناشر : نشر علم

مترجم: مهرداد انتظاري - نويسنده: سيليا هدن

قیمت : ۱۴۵۰۰ ریال

101 انديشمند ليبرال

101 انديشمند ليبرال

ناشر : نشر علم

مترجم: محمد ماشين‌چيان - نويسنده: ايمون باتلر

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

275 روز بازرگان

275 روز بازرگان

ناشر : نشر علم

نويسنده: مسعود بهنود

قیمت : ۱۴۵۰۰۰۰ ریال


ODD كودكان و نوجوانان سركش و ستيزه‌جو

ODD كودكان و نوجوانان سركش و ستيزه‌جو

ناشر : نشر علم

نويسنده: اسكات والز - مترجم: مريم مشايخ

قیمت : ۴۲۵۰۰۰ ریال

آئينه تاريخ

آئينه تاريخ

ناشر : نشر علم

نويسنده: محمود طلوعي

قیمت : ۳۲۵۰۰۰ ریال

آدم‏زيادي‏

آدم‏زيادي‏

ناشر : نشر علم

نويسنده: ايوان‏تورگنيف‏ - مترجم: دكترعباس‏باقري‏

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریال


آفتاب ايتاليا و چند داستان ديگر

آفتاب ايتاليا و چند داستان ديگر

ناشر : نشر علم

نويسنده: ايساك بابل - مترجم: نيلوفر آقاابراهيمي

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

آفتاب پرستان جديد: چگونه با مشترياني كه دسته‌بندي را ناديده مي‌گيرند ارتباط برقرار كنيم

آفتاب پرستان جديد: چگونه با مشترياني كه دسته‌بندي را ناديده مي‌گيرند ارتباط برقرار كنيم

ناشر : نشر علم

مترجم: كامبيز حيدرزاده - نويسنده: مايكا سولومون

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

آمار توصيفي

آمار توصيفي

ناشر : نشر علم

نويسنده: مهرداد ثابت - نويسنده: خديجه ابوالمعالي

قیمت : ۵۸۵۰۰۰ ریال