-
تعداد يافت شده (۱۲۱)
صفحه ۱ از ۱۰
آناتومي جامعه: مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي كاربردي

آناتومي جامعه: مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي كاربردي

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: فرامرز رفيع‌پور

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

آيين دادرسي مدني فراملي

آيين دادرسي مدني فراملي

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: مجيد غمامي - نويسنده: حسن محسني

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

آيين دادرسي مدني فرانسه (1)

آيين دادرسي مدني فرانسه (1)

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: حسن محسني

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


آيين دادرسي مدني فرانسه (2)

آيين دادرسي مدني فرانسه (2)

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: حسن محسني

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

آيين داوري

آيين داوري

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: مرتضي يوسف‌زاده

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

اجراي موثر راي و آيين اجراي محكوميت مالي: به همراه گزارش مادگان "قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394"

اجراي موثر راي و آيين اجراي محكوميت مالي: به همراه گزارش مادگان "قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394"

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: حسن محسني - نويسنده: محمدعلي شاه‌حيدري

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال


اداره جريان دادرسي مدني بر پايه همكاري و در چارچوب اصول دادرسي

اداره جريان دادرسي مدني بر پايه همكاري و در چارچوب اصول دادرسي

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: حسن محسني

قیمت : ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

از كجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟: زندگي من

از كجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟: زندگي من

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: ناصر كاتوزيان

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

استفاده بلاجهت: مطالعه تطبيقي

استفاده بلاجهت: مطالعه تطبيقي

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: حبيب الله رحيمي

قیمت : ۶۲۵۰۰ ریال


اسلام سياسي چيست؟

اسلام سياسي چيست؟

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: ژوسلين سزاري - مترجم: عباس جنگ

قیمت : ۷۰۰۰۰۰ ریال

اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي

اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: سيدحسن فاطمي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي

اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي

ناشر : شركت سهامي انتشار

نويسنده: سيدحسن فاطمي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال