-
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

ناشر : طنين دانش

مترجم: جواد مهرباني - نويسنده: برايان مكنزي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آمار توصيفي در علوم ورزشي همراه با كاربرد SPSS

آمار توصيفي در علوم ورزشي همراه با كاربرد SPSS

ناشر : طنين دانش

نويسنده: شهرام شفيعي - نويسنده: هشام رستمي

قیمت : ۳۹۰۰۰۰ ریال

ارتباطات ورزشي: با رويكرد بين‌المللي

ارتباطات ورزشي: با رويكرد بين‌المللي

ناشر : طنين دانش

نويسنده: مينا ملائي - نويسنده: شيما موسوي

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال


اصول فعاليت بدني و آمادگي جسماني

اصول فعاليت بدني و آمادگي جسماني

ناشر : طنين دانش

نويسنده: فرهاد رحماني‌نيا - نويسنده: جواد مهرباني

قیمت : ۵۹۰۰۰۰ ریال

رشد و تكامل جسماني - حركتي

رشد و تكامل جسماني - حركتي

ناشر : طنين دانش

نويسنده: رحيم رمضاني‌نژاد - نويسنده: بينش بزرگ‌پور

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

كاربرد آمار غيرپارامتري در علوم ورزشي

كاربرد آمار غيرپارامتري در علوم ورزشي

ناشر : طنين دانش

نويسنده: مهرعلي همتي‌نژاد - نويسنده: مرتضي طيبي

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال


كاربرد نظريه‌هاي سازمان و مديريت در ورزش

كاربرد نظريه‌هاي سازمان و مديريت در ورزش

ناشر : طنين دانش

نويسنده: رحيم رمضاني‌نژاد - نويسنده: محمد ريحاني

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال

ورزش معلولين

ورزش معلولين

ناشر : طنين دانش

نويسنده: حسن دانشمندي - نويسنده: پريسا صداقتي

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال