-
تعداد يافت شده (۳۲)
صفحه ۱ از ۳
120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: رولف ماير - مترجم: فرهاد غروي

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال

آزمون‌سازي روانشناسي در علوم ورزش و تمرين

آزمون‌سازي روانشناسي در علوم ورزش و تمرين

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: نرجس ياوري - نويسنده: فرزانه نارمنجي

قیمت : ۱۵۹۰۰۰ ریال

آسيب‌شناسي ورزشي

آسيب‌شناسي ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: حميد خداداد

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال


آمار توصيفي در تربيت بدني و علوم ورزشي

آمار توصيفي در تربيت بدني و علوم ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: عليرضا الهي - نويسنده: حسنعلي كلانتري

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

آمار توصيفي در تربيت‌بدني

آمار توصيفي در تربيت‌بدني

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: محسن غفراني

قیمت : ۱۱۹۰۰۰ ریال

آموزش مقدماتي و پيشرفته پينگ‌پنگ

آموزش مقدماتي و پيشرفته پينگ‌پنگ

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: مهدي آرمندنيا - نويسنده: ژيلا سروش

قیمت : ۷۹۰۰۰۰ ریال


آناتومي انسان براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني

آناتومي انسان براي دانشجويان رشته تربيت‌بدني

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: محمداسماعيل افضل‌پور - نويسنده: جواد حامي

قیمت : ۱۹۵۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و مديريت در تربيت‌بدني

اصول سرپرستي و مديريت در تربيت‌بدني

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: حميد طباطبايي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اصول مربيگري

اصول مربيگري

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: محمدرضا مشايخ

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


اصول و مباني تربيت‌بدني و ورزش

اصول و مباني تربيت‌بدني و ورزش

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: رحيم رمضاني‌نژاد

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

اصول و مباني كمك‌هاي اوليه

اصول و مباني كمك‌هاي اوليه

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: غلامحسين حسن‌پور

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت در سازمان‌هاي ورزشي

اصول و مباني مديريت در سازمان‌هاي ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: مرتضي دوستي

قیمت : ۹۹۰۰۰۰ ریال