-
تعداد يافت شده (۳)
صفحه ۱ از ۰
راهنماي تنظيم دادخواست‌هاي حقوقي (با تجديدنظر و تغييرات كل و اضافات)

راهنماي تنظيم دادخواست‌هاي حقوقي (با تجديدنظر و تغييرات كل و اضافات)

ناشر : آداك

نويسنده: غلامرضا اخلاقي - ويراستار: فاطمه افرنگ

قیمت : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

نقش رسانه‌ها در بزهكاري و پيشگيري از وقوع جرم

نقش رسانه‌ها در بزهكاري و پيشگيري از وقوع جرم

ناشر : آداك

نويسنده: رضا مرادي‌مديران

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال