-
تعداد يافت شده (۴۵)
صفحه ۱ از ۴
 اثر مركب: آهسته و پيوسته موفقيت‌تان را چندين برابر كنيد

اثر مركب: آهسته و پيوسته موفقيت‌تان را چندين برابر كنيد

ناشر : آموخته

نويسنده: دارن هاردي - مترجم: درخشان خاكساران

قیمت : ۴۶۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: ارتباطات

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: ارتباطات

ناشر : آموخته

مترجم: الهه قديري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: تيم

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: تيم

ناشر : آموخته

مترجم: آنگينه سركيسيان

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: راهبرد

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: راهبرد

ناشر : آموخته

مترجم: سنيه زماني

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: رهبري

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: رهبري

ناشر : آموخته

مترجم: بهنام كيماسي

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت افراد

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت افراد

ناشر : آموخته

مترجم: غزال سعيدفر

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت تغيير

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت تغيير

ناشر : آموخته

مترجم: علي باي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت خود

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت خود

ناشر : آموخته

مترجم: شيرين رفعيي

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: نوآوري

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: نوآوري

ناشر : آموخته

مترجم: حميده عطافر

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال


10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: همكاري

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: همكاري

ناشر : آموخته

مترجم: بهنام شاهنگيان

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

آموزش عملي مهارت‌هاي تحصيلي

آموزش عملي مهارت‌هاي تحصيلي

ناشر : آموخته

نويسنده: اعظم اميرخاني - نويسنده: طاهره مهدوي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

آن يك چيز: حقيقتي بي‌نهايت ساده با نتايجي فوق‌العاده

آن يك چيز: حقيقتي بي‌نهايت ساده با نتايجي فوق‌العاده

ناشر : آموخته

نويسنده: گري كلر - نويسنده: جي پاپاسان

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال