-
تعداد يافت شده (۱۶۰)
صفحه ۱ از ۱۳
آسمان‌هاي دگر: راهنماي پژوهش در مثنوي

آسمان‌هاي دگر: راهنماي پژوهش در مثنوي

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: احمد خاتمي

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال

آشكارسازي و اندازه‌گيري تابش ج(1)

آشكارسازي و اندازه‌گيري تابش ج(1)

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: گلن‌اف نول - مترجم: ناصر وثوقي

قیمت : ۴۹۰۰۰۰ ریال

آشنايي با آناليز عددي

آشنايي با آناليز عددي

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: كندال‌اي اتكينسن - مترجم: علي دانايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


آشنايي با اپتيك

آشنايي با اپتيك

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: فرانك پدروتي - مترجم: محي‌الدين شيخ‌الاسلامي

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

آشنايي با اختر فيزيك ستاره‌اي جلد 1

آشنايي با اختر فيزيك ستاره‌اي جلد 1

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: اريكا بوم - نويسنده: ويتنس

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

آشنايي با الكتروديناميك

آشنايي با الكتروديناميك

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: ديويد گريفيث - مترجم: حسين فرمان

قیمت : ۱۱۸۰۰۰۰ ریال


آشنايي با ژنتيك كمي

آشنايي با ژنتيك كمي

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: داگلاس‌دسكات فالكنر - مترجم: مصطفي ولي‌زاده

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

آشنايي با مكانيك

آشنايي با مكانيك

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: دانيل كلپنر - نويسنده: روبرت‌جي كلنكو

قیمت : ۳۱۰۰۰۰ ریال

آشنايي با نظريه قابليت اعتماد

آشنايي با نظريه قابليت اعتماد

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: مجيد اسدي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


آمار رياضي و كاربردهاي آن

آمار رياضي و كاربردهاي آن

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: جان فروند - نويسنده: آي ميلر

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال

آموزش ترجمه

آموزش ترجمه

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: حسن هاشمي‌ميناباد

قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال

آموزش‏زبان‏عربي(‏2)آذرتاش‏ - مركزنشر

آموزش‏زبان‏عربي(‏2)آذرتاش‏ - مركزنشر

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

نويسنده: آذرتاش‏آذرنوش ‏

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال