-
تعداد يافت شده (۲۸۳)
صفحه ۱ از ۲۴
 موسيقي فولكلوريك گيلان

موسيقي فولكلوريك گيلان

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: فريدون پور‌رضا - ويراستار: حامد پورشعبان

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال

آخرين باران سرزمين من (نمايشنامه)

آخرين باران سرزمين من (نمايشنامه)

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: اعظم حسني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

آقاي هنر: منوچهر ويسانلو موسيقي‌دان گيلاني

آقاي هنر: منوچهر ويسانلو موسيقي‌دان گيلاني

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: امين حق‌ره

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


آوازها و ترانه‌هاي فولكلور گيلان

آوازها و ترانه‌هاي فولكلور گيلان

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: ناصر وحدتي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آوازهاي سرزمين پدري‌...: گزيده‌ي شعر شاعران لشت نشا

آوازهاي سرزمين پدري‌...: گزيده‌ي شعر شاعران لشت نشا

ناشر : فرهنگ ايليا

گردآورنده: هوشنگ عباسي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

آيين هاي گذر درگيلان -طاهري -ايليا

آيين هاي گذر درگيلان -طاهري -ايليا

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: طاهر طاهري

قیمت : ۲۹۰۰۰ ریال


اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار1-2-3

اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار1-2-3

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: رضا نوزاد

قیمت : ۹۰۰۰۰۰ ریال

ادبيات كودك در گيلان

ادبيات كودك در گيلان

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: حميرا خدابنده‌دوگاهه

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

از آستارا تا فومن

از آستارا تا فومن

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: ضياء طرقدار

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


از جان گذشته به مقصود مي‌رسد (زندگي نيمايوشيج)-ايليا

از جان گذشته به مقصود مي‌رسد (زندگي نيمايوشيج)-ايليا

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: شمس لنگرودي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

از روزگار رفته (عكس‌هايي از سياهكل و ديلمان قديم

از روزگار رفته (عكس‌هايي از سياهكل و ديلمان قديم

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: علي ركني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

از غبار و خاكستر: پنج مقاله پژوهشي مردم‌شناسي

از غبار و خاكستر: پنج مقاله پژوهشي مردم‌شناسي

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: طاهر طاهري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال