-
تعداد يافت شده (۳۰۲)
صفحه ۱ از ۲۵
 ترانه‌هاي سرزمين باران: گزيده‌اي از ترانه‌ها و تصنيف‌هاي گيلكي

ترانه‌هاي سرزمين باران: گزيده‌اي از ترانه‌ها و تصنيف‌هاي گيلكي

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: هوشنگ عباسي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آئين‌ها و باورداشت‌هاي گيل و ديلم

آئين‌ها و باورداشت‌هاي گيل و ديلم

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمود پاينده‌لنگرودي

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

آخرين باران سرزمين من (نمايشنامه)

آخرين باران سرزمين من (نمايشنامه)

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: اعظم حسني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


آفتاب پس البرز: زندگي و زمانه دكتر محمدعلي مجتهدي

آفتاب پس البرز: زندگي و زمانه دكتر محمدعلي مجتهدي

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمدعلي مجنهدي - نويسنده: نيمافريد مجتهدي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

آقاي هنر: منوچهر ويسانلو موسيقي‌دان گيلاني

آقاي هنر: منوچهر ويسانلو موسيقي‌دان گيلاني

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: امين حق‌ره

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

آوازها و ترانه‌هاي فولكلور گيلان

آوازها و ترانه‌هاي فولكلور گيلان

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: ناصر وحدتي

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


آوازهاي سرزمين پدري‌...: گزيده‌ي شعر شاعران لشت نشا

آوازهاي سرزمين پدري‌...: گزيده‌ي شعر شاعران لشت نشا

ناشر : فرهنگ ايليا

گردآورنده: هوشنگ عباسي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

آيين‌ها و آداب سوگواري در گيلان

آيين‌ها و آداب سوگواري در گيلان

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: محمد بشرا

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار (4)

اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار (4)

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: رضا نوزاد

قیمت : ۵۷۰۰۰۰ ریال


اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار (5)

اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار (5)

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: رضا نوزاد

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار (6)

اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار (6)

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: سيد مهدي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار1-2-3

اخبار گيلان در مطبوعات عصر قاجار1-2-3

ناشر : فرهنگ ايليا

نويسنده: رضا نوزاد

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال