-
تعداد يافت شده (۱۲۲)
صفحه ۱ از ۱۰
 فلسفه علوم اجتماعي: بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي

فلسفه علوم اجتماعي: بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: تد بنتون - نويسنده: يان كرايب

قیمت : ۱۱۲۰۰۰۰ ریال

آخرين رويا

آخرين رويا

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: روح‌انگيز شريفيان

قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال

آسيب‌هاي اجتماعي و روند تحول آن در ايران

آسيب‌هاي اجتماعي و روند تحول آن در ايران

ناشر : موسسه نشرآگه

ويراستار: محمود متحد

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


آنتيگونه: نمايشنامه

آنتيگونه: نمايشنامه

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: سوفوكلس - مترجم: نجف دريابندري

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

ادبيات‏وحقوق‏0كلانتريان‏(آگه‏

ادبيات‏وحقوق‏0كلانتريان‏(آگه‏

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: فيلپ‏مالوري‏ - مترجم: مرتضي‏كلانتريان‏

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

ارسطو

ارسطو

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: كنت مك‌ليش - مترجم: اكبر معصوم‌بيگي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


از هرمنوتيك به سياست رهايي‌بخش: در گفتگو با ديتر ميسگلد

از هرمنوتيك به سياست رهايي‌بخش: در گفتگو با ديتر ميسگلد

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: ترور نوريس - مترجم: علي خالندي

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال

اسطوره‌ي تولد قهرمان: تفسيري روان‌شناختي از اساطير

اسطوره‌ي تولد قهرمان: تفسيري روان‌شناختي از اساطير

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: اتو رانك - مترجم: مهرناز مصباح

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

اصفهان

اصفهان

ناشر : موسسه نشرآگه

عكاس: نصرالله كسرائيان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


اعتماد

اعتماد

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: آريل دورفمن - مترجم: عبدالله كوثري

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

اگر شبي از شب‌هاي زمستان مسافري

اگر شبي از شب‌هاي زمستان مسافري

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: ايتالو كالوينو - مترجم: ليلي گلستان

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

انديشه هاي حقوقي

انديشه هاي حقوقي

ناشر : موسسه نشرآگه

نويسنده: فيليپ مالوري - مترجم: مرتضي كلانتريان

قیمت : ۹۴۰۰۰۰ ریال