-
تعداد يافت شده (۱۳۵)
صفحه ۱ از ۱۱
 تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

تئوري سازمان: مدرن، نمادين - تفسيري پست مدرن

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: مري‌جو هچ - مترجم: حسن دانايي‌فرد

قیمت : ۹۵۰۰۰۰ ریال

20 روش برندسازي متمايز

20 روش برندسازي متمايز

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: مارك‌آر. پروس - مترجم: امين اسداللهي

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

90 روز تا موفقيت

90 روز تا موفقيت

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: امين اسدالهي - نويسنده: آرمين مرادي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


Manage with englishانگليسي تحصصي  ( پيام نور)مهربان

Manage with englishانگليسي تحصصي ( پيام نور)مهربان

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: Sandler، P.L.(نويسنده)

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

public Administration  انگليسي تخصصي مديريت ( پيام نور) مهربان

public Administration انگليسي تخصصي مديريت ( پيام نور) مهربان

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: David Rosenbloom

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

آغاز تجزيه و تحليل سهام

آغاز تجزيه و تحليل سهام

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: مايكل‌سي تامست - مترجم: ريحانه نظم‌آبادي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


آمار مديريت

آمار مديريت

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: غلامرضا جندقي - نويسنده: علي حميدي‌زاده

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

ابزارهاي تفكر: مدلسازي در علم مديريت

ابزارهاي تفكر: مدلسازي در علم مديريت

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: مايكل پيد - مترجم: محمدرضا مهرگان

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

اجرا و ارزيابي خط مشي عمومي

اجرا و ارزيابي خط مشي عمومي

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: عباس منوريان

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


ادب فرد به ز دولت اوست

ادب فرد به ز دولت اوست

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: ليلا جراحي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ارزشيابي پروژه‌هاي عمراني دولت

ارزشيابي پروژه‌هاي عمراني دولت

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: علي‌اصغر پورعزت - نويسنده: حسن هژبرافكن

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

استاندارد 34000 تعالي منابع انساني

استاندارد 34000 تعالي منابع انساني

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

نويسنده: آرين قلي‌پور - نويسنده: ندا محمداسماعيلي

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال